Servus: Rodinná ústava a další součásti tzv. family business governance

|

Lawyers & Business nabízí ve spolupráci s partnerem společnosti Wardens Stanislavem Servusem, advokátem a předním českým odborníkem na toto téma, pravidelný seriál, který vás provádí různými nástrahami nástupnictví. Pátý díl je o rodinné ústavě a dalších součástech tzv. family business governance, tedy o zásadních prvcích pro dlouhodobou úspěšnou společnou správu rodinného majetku, a jde o první část podrobnější analýzy tohoto tématu.

Nejdříve krátké zopakování – co je to rodinná ústava? Jedná se o (většinou) písemný dokument, jehož koncept položila zahraniční odborná praxe v oblasti správy rodinných firem, a to s rozličnými názvy, např.: Family Charter, Family Business Protocol, Familienverfassung atd. – čemuž v češtině nejlépe odpovídá pojem rodinná ústava, jehož obsahem jsou základní hodnoty, principy a pravidla společného fungování dané rodiny při správě jejího majetku. Velmi zjednodušeně se dá říci, že se jedná o určitou formu základního kodexu rodiny. Již z názvu daného instrumentu plyne, že se má jednat o dokument, který má shrnovat základní principy a pravidla, má být spíše obecný a pro danou rodinu má být určitou obdobou „ústavy“, kterou mají státy. 

Jelikož je článek určen pro odborný právnický časopis, rovnou pro kolegy právníky uvedu, že rodinná ústava není dokumentem upraveným právním předpisem, a není dokumentem, který by měl splňovat podmínky na právně závazný dokument a jako celek zpravidla právně závazná nebude (viz dále). 

Řada klientů i kolegů se proto ptá, proč je dobré rodinnou ústavu vyhotovit? Proč nad něčím, co nikoho právně nezavazuje, trávit cenný čas. Z mé několikaleté praxe, zahraničních zdrojů, a zkušeností dalších kolegů, vnímám rodinnou ústavu, resp. práci rodiny na její přípravě za jeden z podstatných prvků přípravy rodiny na společnou správu rodinného majetku. Proč?

Cílem odpovědných vlastníků by mělo být připravit další generace na to, aby byly schopné spravovat předaný majetek, dokázaly jej rozvíjet, a to bez destruktivních konfliktů a rodinných válek. A pro tento účel také vytvořit určitý rámec a pravidla, a to na základě zjištění představ zakladatele, jeho manželky a potomků. A to rámec a pravidla, která jsou připraveny pro konkrétní rodinu – tj. proto lze sice pracovat s určitým „vzorem“, který však musí být vždy upraven pro danou rodinu. 

Jestliže chceme, aby byla rodina a její členové připraveni na situaci, když zakladatel a držitel majetkových práv zemře či se „jiným způsobem“ vzdá své kontroly, a záměrem je, aby další generace členů rodiny dynastický záměr společné správy majetku akceptovala, byla aktivní a zapojená, je nezbytné členy rodiny do přípravy zapojit. Pouze tak lze ladit vzájemné představy a očekávání. Zejména tak lze zjistit, jaký přístup budou mít potomci ke společné budoucnosti, jaké mají obavy, jaká témata je nutno řešit a na jakých principech bude panovat shoda.

V posledních několika letech jsme pracovali na řadě projektů rodinných ústav, přičemž z těchto našich zkušeností je patrné, žeI to se dozvíte v pokračování článku v Lawyers & Business č. 3/2023.

Lawyers & Business si můžete zakoupit například na webu mojecasopisy.cz.

Snimek-obrazovky-2023-05-28-v-11.25.04-1
Předchozí

Insolvence 2008: Oddlužení netáhne. Počet návrhů klesá

TW: Bez faktoru udržitelnosti se už u budov neobejdeme

Další