Ministerstvo chce zjednodušit výslechy přes video

|

Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit pravidla pro výslechy konané formou videokonferencí. Současnou právní úpravu označilo vzhledem k technickému pokroku za zbytečně přísnou. Hodlá proto umožnit ověření totožnosti vyslýchaného i na dálku. Úřad si od novinky slibuje častější využití videokonferencí i v situacích, kdy to je nyní problematické, a také snížení nákladů trestního řízení. Příslušná novela trestního řádu už prošla připomínkovým řízením.

Obviněného, ale i svědka nebo znalce lze pomocí videokonference vyslýchat od roku 2012. Trestní řád však stanoví, že totožnost vyslýchaného člověka u něj musí osobně ověřit někdo ze zaměstnanců soudu, státního zastupitelství, policie či věznice. Tento zaměstnanec pak musí po celou dobu výslechu zůstat u vyslýchaného.

Ministerstvo nyní připustilo, že díky vývoji informačních a komunikačních technologií lze přesvědčivě ověřit totožnost vyslýchaného i na dálku. „Navrhovaná právní úprava také reaguje na poznatky vyvstalé z praxe, zejména z doby pandemie onemocnění covid-19, kdy se dnešní proces provádění videokonferenčního výslechu ukázal jako zbytečně formalizovaný,“ konstatoval úřad v důvodové zprávě.

„V zásadě se navrhuje uznat možnost prokázání totožnosti vyslýchané osoby vzdáleným náhledem na jí předložený průkaz totožnosti, tedy úkon obsahově shodný s úkonem prováděným v živém kontaktu,“ vysvětlilo ministerstvo. Předložené osobní údaje lze případně ověřit v centrální evidenci obyvatel. Výhledově úřad uvažuje o možnosti elektronického načtení předloženého průkazu totožnosti.

Ministerstvo doplnilo, že vzhledem k nepřítomnosti pověřeného úředníka u vyslýchaného bude potřeba nastavit kameru snímající výslechovou místnost tak, aby bylo ze záběru patrné, že na místě není nikdo další, kdo by výpověď ovlivňoval.

Předchozí

Běžný účet platební bilance skončil loni v přebytku

Kapitálově silní investoři využijí příležitostí v zahraničí. Eversheds bude u toho

Další