Na potrestání ženy se zapomnělo. Justice řeší neobvyklou kauzu

|

Ústavní soud (ÚS) se v neobvyklé kauze zastal ženy, kterou justice kdysi poslala do vězení za podvod, zapomněla však nařídit výkon trestu. Na opomenutí se přišlo náhodou, když žena později požádala o zahlazení některých svých starších odsouzení. Ve výkonu trestu se tak znovu ocitla 25 let po spáchání majetkové trestné činnosti. Podle ústavních soudců musí Městský soud v Brně důkladněji zvážit, zda trest už není promlčený a zda jej nelze zahladit. Nález soudkyně zpravodajky Daniely Zemanové je dostupný na webu soudu.

„Je-li klíčovou okolností celé věci zjevné pochybení na straně státu, je pro důvěru občanů v jeho instituce zásadní, aby se nezávislé soudy postavily k takovému problému transparentně a srozumitelně,“ stojí v nálezu.

Žena si v roce 2005 vyslechla za podvod a další trestné činy trest 5,5 roku vězení. O necelé dva roky později požádala o podmíněné propuštění z výkonu trestu, aby mohla pečovat o děti. Soud žádosti vyhověl, stanovil pětiletou zkušební dobu.

V roce 2010 přišly další nepodmíněné tresty, a to půl roku za krádež a deset měsíců za ohrožování výchovy dítěte. Pro ženu to znamenalo, že se v podmínce neosvědčila, a bude si tak muset odpykat i zbytek původního trestu za podvod, tedy 918 dní. Obvodní soud pro Prahu 6 ale informaci nezaslal Městskému soudu v Brně, který byl příslušný nařídit výkon trestu, a na vše se zapomnělo.

Když v roce 2022 žena podala žádost o zahlazení několika svých starších odsouzení, zjistilo se, že si trest za podvod neodpykala celý. Navzdory časovému odstupu od spáchání trestné činnosti tak musela do vězení, kde se podle dnešního nálezu nachází dosud. Po zásahu ÚS má novou šanci na propuštění a také zahlazení všech odsouzení.

„Povinností městského soudu ve znovuotevřeném řízení bude důkladně posoudit, zda ve stěžovatelčině případě došlo k promlčení výkonu trestu, jakožto základní podmínky pro rozhodnutí o zahlazení,“ uvedli ústavní soudci v nálezu.

Předchozí

Předseda Nejvyššího soudu uložil 11 soudcům výtku za včasné nesplnění oznamovací povinnosti

Clifford Chance radila G City s prodejem centra Arkády Pankrác

Další