Nový obor Ostravské univerzity spojí podnikání s jazyky

|

Filozofická fakulta Ostravské univerzity má nový studijní program Cizí jazyky pro firemní praxi. Určen je uchazečům, kteří svou profesní dráhu spojují s podnikáním a zároveň je baví jazyky. Přihlášky mohou zájemci podávat v prodlouženém termínu do 30. dubna. Informovala o tom mluvčí univerzity Dita Ondrejková.

„Nově otevřený studijní program svou koncepcí vychází vstříc jak zaměstnavatelům, tak těm uchazečům, kteří svou budoucnost nespojují s akademickou dráhou, ale chtějí být co nejlépe připraveni na měnící se trh práce. Program je výrazně zaměřený na praktické dovednosti, neboť studující budou trávit jeden celý semestr na praxi ve vybrané firmě,“ uvedla mluvčí.

Na konci studia nebudou studenti předkládat diplomovou práci. Před zkušební komisí představí vlastní projekt či podnikatelský záměr, který bude vycházet ze zkušeností získaných právě během praxe.

„Hlavním přínosem studia je vedle souvislé praxe především vynikající znalost hned dvou cizích jazyků a kultury zemí daného jazykového prostoru. Díky jeho profesní orientaci se studujícím dostane průpravy v mnoha dalších oblastech důležitých pro podniky a firmy nejrůznějšího zaměření. Během studia totiž získají základy ekonomie, práva, firemní kultury a strategie řízení firmy, personalistiky, marketingu nebo například i cestovního ruchu. Absolventi proto budou daleko flexibilnější a po krátkém zaškolení připraveni zastávat pozice v mnoha různých odvětvích,“ řekla garantka programu Zuzana Honová.

Podmínkou k přijetí je střední škola s maturitou, znalost angličtiny na úrovni maturitní zkoušky a znalost základů dalšího cizího jazyka, například polštiny, španělštiny, francouzštiny, němčiny či ruštiny. Přijímací zkouška se skládá z písemného testu, v němž se prověřuje především úroveň znalostí anglického jazyka. Vybrané předměty se totiž vyučují v angličtině. Filozofická fakulta má aktuálně uzavřeno zhruba 20 memorand s institucemi, kde studenti budou pobývat na své praxi. Jejich počet chce dále zvyšovat.

Předchozí

Český HDP loni klesl o 0,4 procenta

Návrh zákona k reformě penzí je hotový. Co se má změnit?

Další