Souboj o právní personálii roku začal. A hned tak neskončí

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – Advokátní trh je minimálně od konce loňského roku v neustálém pohybu. Janu Freyovi a jeho přestupu do Rowan Legal už co do právní personálie roku zdatně konkuruje Zdeněk Kučera, s nímž přechází do Dentons i několik dalších kolegů z Kinstellaru. Podle plánu pak nabírá i Matzner Legal. A výběrové řízení vypisuje také třeba pražská Právnická fakulta, která ale hledá svého nového ombudsmana spíše mimo jinými experty, než jsou právníci.

„Od Nového roku realizujeme kroky, které jsme se na konci roku vytyčili,“ říká pro Lawyers & Business Jiří Matzner. Ten své další záměry avizoval prostřednictvím partnerského rozhovoru v listopadovém čísle našeho magazínu. „Jde o rozšiřování týmu právníků a také rozvoj nových kompetencí. Tým se podařilo posílit o tři nové členy. Někteří již mají zkušenosti s advokátní praxí, jiní se do advokacie vracejí z byznysu. Jsou jimi Jakub Michal, Eliška Kundrátová a Miroslav Ševčík (viz foto – pozn. red.),“ upřesňuje nyní Matzner.

„Smyslem je vybudovat další oblast znalostní expertízy v oblasti insolvencí pro malé a střední podniky, kde vidíme na trhu nedostatek zájmu o tento segment. Restrukturalizace a pomoc v řešení nelehkých situací může pomoci v regionech zachovat nejen pracovní místa, ale i finanční stabilitu. Jsme přesvědčeni, že směr, kterým jsme se vydali je ten správný,“ říká dále Matzner a mluví také o dalších specializacích.

„Posilujeme kompetenci v rámci zdravotního práva. A současně jsme se zapojili do IP Mediačního centra Praha, kde se věnujeme nejen přednáškám a školením, ale především mediačnímu způsobu řešení sporů ohledně duševního vlastnictví. Několik kolegů se připravuje na březnové advokátní zkoušky a tím by došlo k dalšímu posílení týmu,“ říká Matzner a výčet zpráv z poslední doby uzavírá velmi smutnou zprávou: „Na začátku ledna nás opustil „otec zakladatel“, který však nadále zůstane na stránkách Matzner Legal.“

Právnická fakulta Univerzity Karlovy hledá svého historicky prvního ombudsmana. Vybraný uchazeč tak dostane možnost tuto pozici spoluformovat. „Podílí se na úpravě pravidel pro vytváření kolegiálního prostředí (well-being) na fakultě v návaznosti na zřízení funkce ombudsmana a obhájení nových pravidel před orgány fakulty. Vyřizuje podněty či stížnosti členů akademické obce a zaměstnanců PF UK, které se týkají neetického jednání, diskriminace, šikany nebo jiných forem nevhodného chování. Provádí koordinační, konzultační, metodickou a osvětovou činnost v oblasti prevence nežádoucího jednání specifikovaného výše,“ najdeme pak v inzerátu hlavní okruhy jeho působnosti. Hlásit se je možné do 20. března.

Zdá se, že se po dvou pademických letech naplno rozjede i jarní část právní konferenční sezóny. Lawyers & Business už nyní figuruje jako mediální partner kongresu Právní prostor, akcí Stálé konference českého práva nebo u projektů spojených se Zákonem roku či pořádaných Unií podnikových právníků. Zajímavá bude ale třeba i konference Vliv nových technologií na trestní právo. V Karolinu ji 24. března pořádá katedra trestního práva již zmíněné Právnické fakulty. Karlovarské právnické dny pak budou od 16. do 18. června.

Předchozí

Matzner: V devadesátkách nebylo všechno špatně. Ale z hlediska práva se máme mnohem lépe

Lhůta pro podávání stížností do Štrasburku se zkrátila z šesti na čtyři měsíce

Další