Sucharda se přidal k českým šéfům mezinárodní advokacie. Výzva čeká i Nerudu

|

K Čechům na vysokých příčkách mezinárodní advokacie se přidává Vojtěch Sucharda, který bude jako nový Head of Legal Practise Group koordinovat advokátní kanceláře ETL. Robert Neruda otevřeně popsal, čemu a jak by se věnoval, pokud by se jeho manželka stala příští rok prezidentkou. A pražská právnická fakulta se o víkendu snaží nalákat zájemce o studium simulovaným soudním procesem s bývalým myslivcem.

Zmíněné Suchardovo jmenování potvrzuje zajímavý trend, o kterém mluví v připravovaném partnerském rozhovoru pro prosincové číslo Lawyers & Business partneři kanceláře Bird & Bird Ivan Sagál a Vojtěch Chloupek. „Poměřují se u nás úspěchy celků, ať už týmů nebo projektů. A proto se třeba i lidé z menších jurisdikcí, jako je Česká republika nebo Slovensko, mohou realizovat na velmi velkých a prestižních projektech ve světě a jsou vidět i z globálního pohledu,“ říká Sagál a Chloupek dodává: „I s tím, jak trochu padají geografické hranice, začínáme více směřovat do konzultantské oblasti. Dříve platilo, že český právník dělá české právo a moc nevybočuje do zahraničí. To už se změnilo. Oborová specializace a zkušenosti teď stačí k tomu, abyste byl zapojený do mezinárodního projektu.“

Nová výzva čeká rovněž na Roberta Nerudu, dřívějšího místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a v posledních letech výrazného společníka kanceláře Havel & Partners. Jeho manžela Danuše Nerudová kandiduje na prezidentku, má slušné šance na úspěch, a Neruda ji ze všech sil podporuje a zapojuje se do její kampaně. Ať už se „prvním mužem“ po lednových volbách stane, nebo nestane, veřejnost ho v následujících týdnech jistě pozná dosti zblízka, což není u takto vysoce postavených právníků obvyklé. Jedním z prvních výkopů je ostatně rozhovor na Seznam Zprávách, kde Neruda poodhaluje i to, zda by v advokacii jako manžel prezidentky pokračoval, nebo nepokračoval a při poměřování hodnot se odvolává rovněž na rozhovor s bývalým předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou. 

„Z profesních důvodů bych se rád alespoň částečně i nadále advokacii věnoval. Navíc, upřímně, pravomoci prezidenta týkající se oblasti práva jsou naprosto vzdálené mé specializaci. Přijmeme taková opatření, která zcela vyloučí zbývající riziko střetu zájmů. Pokud by ale čas ukázal, že má role prvního muže s výkonem advokacie není slučitelná, třeba i časově, jsem připraven přerušit výkon advokacie – včetně majetkového podílu v kanceláři,“ říká ve zmiňovaném rozhovor Robert Neruda a následně dodává, že by se z pozice prvního muže rád věnoval právě právu a související osvětě. „Chtěl bych pokračovat v iniciativě Rozumné právo, kterou jsme s dalšími právníky založili v průběhu covidu a v níž usilujeme o to, aby české zákony byly srozumitelné, moderní a usnadňovaly lidem život, namísto aby jej komplikovaly. Rád bych též pomohl ke zvyšování právní gramotnosti už na školách a povědomí mezi občany o jejich právech.“ Byla by to tak úplně nová situace. V České republice by byl úplně poprvé alespoň velmi blízko úřadu prezidenta právník, který si uvědomuje problémy současné legislativy a chce s nimi něco dělat. 

Univerzita Karlova pořádá v sobotu náborové akce pro nové studenty, a to na své Právnické fakultě, kde se představí její jednotlivé fakulty. Některé z nich si připravily rovněž doprovodný program, práva nabídnou dvě simulované soudní jednání. „Vyzkoušejte si roli soudce, státního zástupce nebo obhájce. Projednávat se bude případ, kdy bývalý myslivec postřelil zloděje… Má být potrestán? Začínáme v 10.30 a 13.15,“ dočteme se na webu Na Karlovku.

Předchozí

Nastupující generace: Monika Křižánková a Tomáš Janoško z PRK

Základní lidská práva je nutné aktualizovat, souhlasí 65 % Čechů

Další