Nastupující generace: Monika Křižánková a Tomáš Janoško z PRK

|

Lawyers & Business představuje ve spolupráci s partnery nastupující generaci právníků. Pokračujeme v PRK Partners, a to s Monikou Křižánkovou a Tomášem Janoškem.

  1. Proč jste právníkem a čím vás zlákala advokacie?
  2. Čím je pro vás mimořádná PRK Partners?
  3. Čeho byste ve své kariéře rád(a) dosáhl(a)?

Regionálně i mezinárodně

Monika Křižánková

1) Prvá otázka mě provází již řadu let, od první studentské stáže až po advokátní zkoušky. Musím však uznat, že na ni stále nemám jednoznačnou odpověď. Má cesta k právům nebyla tak přímočará jako u mnoha mých kolegů. Než jsem se uchýlila ke studiu práv, započala jsem svou studentskou dráhu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně oborem anglické filologie. I přesto že jsem byla časově vytížena, chtěla jsem se realizovat i v jiném oboru a využít možnosti vysoké školy. Práva v mých očích lidem otevírala cestu k mnoha profesním a vzdělávacím možnostem, a zároveň měla skvělý potenciál doplnit mé jazykové studium. Po letech působení ve světě advokacie, ať už jako studentka, koncipientka a nyní jako advokátka, mohu s říci, že mi advokacie nabízí přesně to, co jsem od práv očekávala – profesní příležitosti, mezinárodní uplatnění a neustálý životní a vzdělávací osobní růst.

2) Jednoznačně profesionálním a osobním přístupem, mezinárodním přesahem a důvěrou, kterou v nás partneři i klienti vkládají. Na úplném počátku mého působení v PRK na pozici advokátní koncipientky mi byla nabídnuta možnost pracovat ve svém rodném a domovském regionu, Moravskoslezském kraji, a to na pobočce PRK v Ostravě. Tato nabídka pro mě znamenala příležitost, která dokázala spojit mé dvě základní představy o působení v advokacii – možnost věnovat se místním projektům v rodném regionu a zároveň možnost věnovat se významným projektům s mezinárodním přesahem. Zároveň mě potěšilo, že mohu využívat své znalosti anglického a pak polského jazyka a rozvíjet spolupráci s polskými advokátními kancelářemi a pomáhat tak polským klientům, kteří svůj zájem soustředí na Moravskoslezský kraj, potažmo celou Českou republiku. Velice si vážím a oceňuji, že je v PRK kladen důraz na neustálé vzdělávání advokátů a koncipientů. Jako advokátce je mi umožněno účastnit se mnoha významných tuzemských i mezinárodních konferencí, na kterých se setkávám s mnoha kolegy, a to jak českými, tak zahraničními. O to více mě těší, že jsem se letos stala členkou International Association of Lawyers, což mi přinese spoustu zajímavých příležitostí.

3) Nadále bych velice ráda rozvíjela své zkušenosti a znalosti v oblasti projektů týkajících se nemovitostí, kterým se prakticky věnuji od svého počátku působení v PRK. V rámci těchto projektů se zejména zaměřuji na povolovací procesy (tj. EIA, stavební a územní řízení) a agendu správního práva obecně, kterou mě provází a vede zkušená a renomovaná advokátka Jana Pekařová, které vděčím za spoustu cenných rad a předaných zkušeností. Osobně vnímám tyto projekty a obecně celé toto odvětví za velice perspektivní. Největší motivací je pro mě realizace samotného projektu, u jehož zrodu jsem stála v počáteční fázi pouhého nápadu. Postupně ho doprovázím zdlouhavými právními procesy zejména v oblasti stavebního práva, věnuji se klientům a zařizuji pro ně vše tak, aby s projektem měli co nejméně starostí.

Pestrost a zkušenosti z byznysu

Tomáš Janoško

1) O tom, že chci jít studovat práva, jsem měl jasno poměrně brzy. Už na gymnáziu jsem byl rozhodnutý, že ze mě nebude lékař, ekonom ani učitel. Na technické obory jsem zase neměl předpoklady. Proto pro mě studium práv dávalo největší smysl a bylo po maturitě logickým krokem. Svou roli hrálo i to, že jako právník získá člověk všeobecný přehled a širokou škálu možností pro rozvoj další kariéry. Při studiu mě pak oslovila advokacie a diplomacie. V advokacii jsem začal pracovat jako student druhého ročníku a v průběhu studia pracoval v několika advokátních kancelářích. Díky PRK Partners jsem měl také možnost absolvovat stáž v největší finské advokátní kanceláři Roschier. Moje zkušenosti byly veskrze pozitivní. Následně jsem měl možnost si vyzkoušet také práci v diplomacii, a to při velmi zajímavé stáži na Stálé misi ČR při OSN v New Yorku. Advokacie mě pak nakonec zlákala především díky pestré pracovní náplni, možnosti získat zkušenosti a potkat zajímavé osobnosti z různých oblastí byznysu. To může být dle mého názoru velkým přínosem do budoucnosti. 

2) Na PRK Partners se mi líbí, že je zde kladen velký důraz na podporu a rozvoj mladých právníků. Toto sám považuji za velice důležité a v PRK Partners si to dobře uvědomují. Ostatně jsem měl možnost se o tom přesvědčit v rámci výše zmíněné stáže ve finském Roschier, partnerské kanceláři z přední světové sítě nezávislých advokátních kanceláří Lex Mundi, kterou bych bez přispění PRK Partners pravděpodobně nemohl absolvovat. Aktivně je ze strany PRK Partners také podporována naše účast na tuzemských i zahraničních konferencích a školeních, na nichž můžeme prohlubovat odborné znalosti a navazovat důležité kontakty. PRK Partners je pro mě mimořádná také agendou, kterou zde děláme. Osobně se zaměřuji převážně na energetické právo, projekty a korporát. Dostanu se tak k práci jak na obrovských projektech s významnými zahraničními klienty, tak k menším, lokálním mandátům. Takové rozdělení agendy mi upřímně velice vyhovuje.

3) Jsem ještě stále na počátku své kariéry. Nemám proto zatím stanovený žádný pevný kariérní cíl, který bych považoval za finální. Snažím se postupovat rozumným tempem a určovat si postupné cíle. V současné době je tak mým cílem zejména úspěšné absolvování advokátních zkoušek. Co se týče vzdálenější budoucnosti a obecnějších cílů, velice rád bych se profesně a lidsky i nadále posouval. Chtěl bych si také prohloubit znalosti a kvalifikaci a rád bych za tímto účelem vycestoval mimo ČR v rámci studia LL.M. na některé ze zahraničních univerzit. V neposlední řadě bych byl rád, pokud by se mi podařilo pracovat na zajímavých mandátech, které mají smysl, pomáhat klientům uskutečňovat jejich projekty a efektivně řešit případné problémy, a to vše v kolektivu lidí, kterým budu moct věřit a na které se budu moci spolehnout.

Text vyšel v Lawyers & Business č. 11/2022. Můžete zakoupit například na mojecasopisy.cz.

Předchozí

České firmy neumí udržet talenty. Nalákají na zlaté tele a přijdou o ně i s reputací

Sucharda se přidal k českým šéfům mezinárodní advokacie. Výzva čeká i Nerudu

Další