Vše nejlepší k narozeninám, PRK Partners!

|

Advokátní kancelář PRK Partners letos slaví 30 let na trhu. Za tu dobu urazila dlouhou cestu a nezvratně se zařadila mezi největší, nejlepší a nejrespektovanější právní firmy nejen na českém trhu. „Kancelář PRK Partners začala v první polovině 90. let jako butik na bankovní právo. Prvními většími klienty byly dvě dceřiné banky zahraničních bankovních domů,“ vzpomíná v našem partnerském rozhovoru její spoluřídící partner Václav Bílý, který do kanceláře zamířil krátce po jejím startu, v roce 1996. „V té době působili v kanceláři čtyři advokáti – otcové zakladatelé Procházka, Randl a Kubr a spolu s nimi Nataša Randlová. Já jsem byl vedle Roberta Němce a Martina Kříže třetím koncipientem a brzy po mně přišel Jan Kohout. Postupně jsme se všichni čtyři propracovali do sdružení jako partneři. Myslím, že jsem se ocitl v opravdu velmi dobré společnosti,“ připomíná v našem rozhovoru, v němž se ale samozřejmě dostáváme i k tomu, co kancelář dále čeká.

PRK Partners letos slaví 30 let na trhu. Které období bylo pro vás jako pro kancelář nejlepší? 

Je otázka, jaké kritérium pro hodnocení zvolíme. Pokud jsou to ekonomické výsledky, pak například loňský rok patřil k těm nejúspěšnějším. Samotné ekonomické výsledky ale nejsou při této úvaze jediným faktorem. Jako jedno z nejzajímavějších období můžu vnímat třeba první léta nového století, kdy naše kancelář zaznamenala mimořádně dynamický růst jak co do počtu právníků, ale i jednotlivých specializací. Každé období bylo ale nějakým způsobem zajímavé. Je docela možné, že s odstupem let budu jako nejlepší vnímat období, které právě prožíváme.

Za těch 30 let – jaké mandáty, o kterých můžete mluvit, považujete za ty nejzásadnější?

Jako advokáti jsme vázáni ze zákona i stavovských předpisů povinnou mlčenlivostí vůči našim klientům, takže nebudu moci zacházet do příliš velkých detailů. 

Na počátku mého působení to byly především bankovní mandáty pro českou dceru tehdy největší rakouské banky Creditanstalt. Bylo to poměrně turbulentní období devadesátých let a museli jsme řešit celou řadu docela dobrodružných kauz plných překvapivých zápletek, včetně vraždy jednatele dlužníka právě v den, kdy nám soud vydal směnečný platební rozkaz. Vymahatelnost práva byla tehdy mnohem horší než dnes, takže vznikala potřeba inovativních přístupů, samozřejmě že vždy v souladu s právním řádem. V rámci této spolupráce jsme se například snažili prosadit první mimosoudní nucenou realizaci zástavního práva bankou. Na straně klienta jsme tehdy měli mladého kreativního bankovního manažera, který se jmenoval Jozef Síkela, a společně jsme vymýšleli tato inovativní řešení. Když byl Jozef před dvěma lety představen jako nový ministr průmyslu a obchodu, měl jsem velkou radost.

I po roce 2000 jsem se nadále zabýval převážně bankovními transakcemi, k tomu se připojily mandáty v oblasti nemovitostí, převážně pro rakouskou klientelu. Tyto mandáty zahrnovaly všechny fáze vývoje businessu těchto investorů, od akvizice nemovitostí přes pronajímání prostor až po jejich prodej. Zahrnovaly i zastupování v insolvenčních řízeních vedených na dlužníky našich klientů, ta největší se týkala asi ECM Real Estate, kde jsme pro klienta působili ve věřitelském výboru.

Bankovnictvím se v rámci našeho týmu intenzivně zabýváme i dnes a jsem rád, že se nám daří tuto praxi úspěšně rozvíjet. Počínaje rokem 2010 leželo těžiště naší práce především v oblasti financování obnovitelných zdrojů energie všeho druhu, podíleli jsme se ale i na všech dalších typech úvěrového financování, ať již projektového, syndikovaného, akvizičního či nemovitostního. Velmi aktuální výzvu představuje i v oblasti bankovního financování nastupující ESG.

To je ale pouze stručný nástin některých vybraných mandátů našeho týmu. O kauzách z poslední doby nemohu z důvodu mlčenlivosti zatím mluvit. Moji partneři asistovali našim klientům na spoustě mimořádně zajímavých i široce medializovaných mandátů ze všech možných oblastí práva. Určitě budete mít příležitost zeptat se na ně přímo jich.

Máte klienty, kteří jsou s vámi celou tu dobu?

Kancelář PRK Partners začala v první polovině 90. let jako butik na bankovní právo. Prvními většími klienty byly dvě dceřiné banky zahraničních bankovních domů. Jedna z nich s námi prošla celým svým vývojem včetně likvidace, kterou jsme vedli, ta druhá, již zmíněná Creditanstalt, existuje dodnes, v důsledku několika po sobě jdoucích fúzí se jmenuje UniCredit a i nyní patří k našim prominentním klientům. Takovýchto klientů ale máme více.

Spokojenost našich klientů se projevuje i jiným způsobem, a sice tak, že s námi ke vzájemné spokojenosti spolupracují stejní lidé, kteří během své kariéry mění svoje působiště. V tomto smyslu se sice klient mění a někdy třeba i několikrát, avšak konkrétní osoba, která s námi rozvíjí spolupráci, zůstává stejná. Takovýchto stálých klientů máme rovněž celou řadu a jsme za to rádi. 

Věrnost klientů osobně považuji asi za nejdůležitější hodnotu advokátní praxe. Rozvíjející se dlouholetá spolupráce je dle mého soudu to, co přináší nám i klientovi určitě větší spokojenost nežli okamžitý rychlý zisk.

Vy sám jste se stal partnerem PRK Partners před 20 lety, v roce 2003. Vzpomenete si, co jste si o kanceláři myslel ještě před svým příchodem? A potvrdilo se to?

Jak správně říkáte, stal jsem se partnerem v roce 2003. Své působení zde jsem ale začal dlouho předtím, a sice ještě jako student právnické fakulty na jaře roku 1996. Předtím jsem asi dva roky sbíral první zkušenosti v jedné mezinárodní advokátní kanceláři. 

V té době působili v kanceláři čtyři advokáti – otcové zakladatelé Procházka, Randl a Kubr a spolu s nimi Nataša Randlová. Já jsem byl vedle Roberta Němce a Martina Kříže třetím koncipientem a brzy po mně přišel Jan Kohout. Postupně jsme se všichni čtyři propracovali do sdružení jako partneři. Myslím, že jsem se ocitl v opravdu velmi dobré společnosti.

PRK Partners, tehdy ještě pod názvem Procházka Randl Kubr, jsem vnímal jako čerstvou lokální právní firmu s významným mezinárodním elementem. První partneři byli všichni Češi, ale s rozsáhlými zahraničními zkušenostmi ze svých předchozích studijních i pracovních působišť – Marek Procházka a Radan Kubr dokonce vyrůstali jako děti českých emigrantů ve Švýcarsku. 

Tehdy jsem uvažoval tak, že partneři PRK disponují jednak dokonalou znalostí místního prostředí a kultury a jednak perfektně rozumějí potřebám a mentalitě zahraničních investorů, kteří v té době představovali jádro naší klientely. V této symbióze jsem také ucítil pro sebe velkou šanci, jak se něco nového naučit, ale měl jsem zároveň pocit, že mohu firmě něco zajímavého nabídnout a úspěšně se v ní uplatnit. Jak se zdá, byla tato moje úvaha správná.

Pokračování rozhovoru najdete v Lawyers & Business č. 5/2023.

Lawyers & Business si můžete zakoupit například na webu mojecasopisy.cz.

Snímek obrazovky 2023-09-26 v 7.50.17
Předchozí

Mediální skupina A 11 kupuje magazín Harmonie

Toman opustil vedení ČAK, střídají ho Trubač a Blažek

Další