Zákon roku od Deloitte Legal se pro letošek mění

|

Aktuálně probíhá hlasování v již 15. ročníku projektu Zákon roku, v němž advokátní kancelář Deloitte Legal hledá za mediálního partnerství Lawyers & Business zákon, který měl v loňském roce nejpozitivnější dopad na podnikatelské prostředí. Letošní ročník však zaznamená několik změn. Veřejnost hlasuje ve třech kategoriích, součástí bude průzkum ohledně regulace podnikání v ČR a v průběhu roku se uskuteční kulaté stoly pro byznys a odbornou veřejnost na diskusi ohledně aktuálních témat. “Moc nás těší, že letošní ročník přináší mnoho novinek. Naším cílem je vyvolávat diskusi nejenom o zákonech, které byly přijaty v minulém roce, ale nově i o regulaci podnikání, která se teprve chystá”, doplňuje Jiřina Procházková, partnerka Deloitte Legal a leader projektu. Hlasování o Zákonu roku poběží do konce března.

Soutěžní kategorie pro 15. ročník projektu Zákon roku jsou následující:

Nejlepší zákon roku pro byznys

V této kategorii hledáme právní předpis s největším přínosem pro podnikatelské prostředí za uplynulý rok. Hodnotí se obsah předpisu z hlediska jeho věcné regulace (např. snížení administrativy pro podnikatele, nová regulace na správném místě apod.). Nominovány mohou být právní předpisy vyhlášené v uplynulém roce (2023) ve Sbírce zákonů, Sbírce mezinárodních smluv a Úředním věstníku Evropské unie; lze zahrnout i rozhodnutí Ústavního soudu v pozici „negativního zákonodárce“, tj. rušící právní předpis nebo jeho část. Lze nominovat také jen dílčí část předpisu (tj. ne nutně celý předpis)

Legislativní počin za rok 2023

V této kategorii hledáme v oblasti regulace podnikání příklad dobré praxe v rámci legislativního procesu za minulý rok. Může jít například o počin konkrétního jednotlivce, kdy se podaří odstranit administrativní překážku či uskutečnit pozitivní věcnou změnu. Může jít také o přijetí právního předpisu, kdy se podaří zapojit odborná veřejnost, přijme se právní předpis, který je srozumitelný pro jeho adresáty apod. V rámci této kategorie chceme ukazovat příklady a situace, které posouvají regulaci podnikání v ČR tím správným směrem.

Legislativní přešlap za rok 2023

V rámci Zákona roku chceme konstruktivně debatovat také o Legislativních přešlapech za rok 2023. Chceme tím reagovat na případy a situace v rámci legislativního procesu a regulace podnikání, které naopak nevedou tím správným směrem a nalézat jejich řešení.

Ve Výkonném výboru letos zasedlo celá řada osobností z oblasti práva a podnikání. Ten na základě všech došlých návrhů vybral do veřejného hlasování těchto dvanáct nominací z již zmiňovaných kategorií.

Zákon roku od svého vzniku organizuje poradensko-technologická společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu letos opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR.

Nejlepší zákon roku pro byznys 2023

 • Digitalizace v pracovním právu (část velké novely zákoníku práce)
 • Urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury (novela liniového zákona)
 • Zjednodušení veřejného zadávání (novela zákona o veřejných zakázkách)
 • Zavedení komunitní energetiky (novela energetického zákona)
 • Dlouhodobý investiční produkt (část změnového zákona v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří)

Legislativní počin roku 2023

 • Odstranění zrušení rodných čísel (novela zákona o občanských průkazech a insolvenčního zákona)
 • Usnadnění vysílání zahraničních zaměstnanců do ČR (část novely zákona o zaměstnanosti)
 • Opatření na podporu využívání daňového odpočtu na výzkum a vývoj (část změnového zákona v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří)
 • Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů (nový zákon o ochraně oznamovatelů)

Legislativní přešlap roku 2023

 • Chaos v zaměstnaneckých benefitech (část konsolidačního balíčku týkající se změn ve zdaňování zaměstnaneckých benefitů)
 • Nová úprava dohod o provedení práce (část konsolidačního balíčku týkající se dohod o provedení práce)
 • Příliš častá novelizace předpisů (novela občanského soudního řádu)

Více informací o jednotlivých nominací i samotném projektu najdete na webu www.zakonroku.cz. Hlasování probíhá elektronicky na webu www.zakonroku.cz/hlasovani a prostřednictvím mediálních partnerů.

Předchozí

Běžný účet platební bilance byl loni v přebytku

Jihomoravský kraj získá miliony ze Sberbank

Další