Zkrocení inflace a finanční úleva. To vše slibuje rok 2024

|

Rok 2023 byl pro světovou ekonomiku výzvou. České HDP zůstává pod úrovní z konce roku 2019, ačkoli odborníci doufají, že už by se v roce 2024 mohlo podařit alespoň zkrotit inflaci. Český průmyslový sektor však bude i nadále čelit velkým obtížím. Americké ekonomice se prozatím dařilo, když navzdory vysokým úrokovým sazbám, které potlačily rozbouřenou inflaci, nedošlo k propadu do recese. Evropská ekonomika na tom byla hůře, zažila nízký růst z důvodu slabé spotřeby. To vyplývá z ekonomického výhledu společnosti CYRRUS pro tento rok.

Česko

České HDP zůstává pod úrovní z konce roku 2019 a Česko jako takové má v současnosti nejhorší výkonnost v rámci evropské sedmadvacítky. „Rok 2024 už vnímáme jako nadějnější s tím, že klíčovým okamžikem bude zkrocení inflace. S poklesem inflace očekáváme růst reálných mezd, což by mělo oživit spotřebu domácností. Také předpokládáme, že Česká národní banka bude pokračovat v započatém snižování úrokových sazeb,“ vysvětluje hlavní ekonom Vít Hradil.

V prosinci 2023 dosáhla inflace v Česku hodnoty 6,9 %. Tato hodnota je ovšem zkreslená a do velké míry ji ovlivnil vládní úsporný tarif z podzimu 2022, který tehdy zdánlivě snížil ceny za energie. Po očištění o efekt vládního tarifu byla skutečná inflace v prosinci 2023 na hodnotě 4,2 %.

„Český průmyslový sektor bude i nadále čelit velkým obtížím, přičemž posledních několik let zažíval značnou turbulenci. Pandemické zamrznutí vystřídalo přehřátí vlivem nahromaděných zakázek, nedostatek výrobních vstupů, raketové zdražování energií a konečně naopak pokles výrobních cen i poptávky,“ popisuje Hradil. Momentálně se průmysl nachází na sestupné trajektorii a v nejbližší době nelze očekávat velké zlepšení. Vládní snaha o rozpočtovou konsolidaci a mírný nárůst nezaměstnanosti přitom mohou brzdit další hospodářský růst. „Výzvám čelí i česká koruna, u níž očekáváme, že bude oslabovat minimálně do léta,“ dodává Vít Hradil.

Svět

Americké ekonomice se v roce 2023 dařilo, když navzdory vysokým úrokovým sazbám, které potlačovaly rozbouřenou inflaci, prozatím nedošlo k propadu ekonomiky do recese. V novém roce se ovšem očekává zpomalení růstu z 2,5 % v roce 2023 na 1,4 %. Evropě se rok 2023 naopak nevydařil vůbec, když její ekonomika dosáhla růstu o nepatrných 0,6 %. Svou roli v tom sehrála slabá spotřeba domácností způsobená uplynulou inflační vlnou. Brzdou výkonu eurozóny se navíc stal průmyslový sektor, který narazil na uvadající poptávku.

„Velké zlepšení bohužel nelze očekávat ani v roce 2024. Vzhledem k očekávanému zvyšování reálných mezd sice lze počítat s růstem spotřeby domácností, ovšem po zoufalých 0,6 procentech z loňska tentokrát očekáváme pouze mírně lepší 1 procento. Krušné časy budou pokračovat v průmyslovém sektoru, který si teprve postupně navyká na realitu dražších energií a zůstává pod tlakem slabé poptávky, a to jak v rámci samotné Evropy, tak i například z Číny, která představuje důležité odbytiště. Zpřetrhané pochopitelně zůstávají vztahy s Ruskou federací. Na uzdě se prozatím daří držet alespoň míru nezaměstnanosti, která po loňských 6,5 procentech zřejmě naroste pouze nepatrně,“ uvádí portfolio manažer Tomáš Pfeiler.

Centrální banky, měnová politika a akcie

Centrální banky v předchozím roce výrazně zvyšovaly sazby. Burzy to přitom ustály bez výrazných otřesů. Investoři předpokládají šestinásobné snížení úroků během letošního roku, což je však podle analýzy CYRRUS přehnané. Rychlý cyklus snižování úroků by měl smysl pouze v případě výrazného zpomalení ekonomiky, což se nezdá moc pravděpodobné. Možnost recese ovšem nelze zcela vyloučit. Historická data naznačují, že recese po zvýšení úrokových sazeb přichází obvykle sedm kvartálů po prvotním zvýšení, k němuž došlo v březnu 2022. Současnou situaci lze nicméně popsat jako „tentokrát je to jinak“ s potvrzením robustnosti americké ekonomiky.

Restriktivní měnová politika by neměla příliš škodit akciím, protože trhy za sebou mají největší stupeň utahování již za sebou. Klíčovým faktorem pro směřování akcií bude síla amerického hospodářství. Hlavním rizikem však zůstává případná recese, která by ovlivnila marže a zisky firem. Hlavní očekávaný scénář ovšem pracuje s hladkým přistáním amerického hospodářství. Podle analýzy společnosti CYRRUS se jako atraktivní letos jeví především hodnotové sektory. Regionálně favorizuje CYRRUS americké akcie oproti evropským.

Jak si povedou jednotlivá odvětví?

Energetický sektor v loňském roce předvedl jednu z nejhorších výkonností, jelikož na něj dolehl pokles cen ropy spojený se slabším růstem globální ekonomiky. Může se stát vhodnou investiční příležitostí, pokud nepřijde recese a zvedne se poptávka po ropě. U lodní přepravy můžeme očekávat zvýšené ceny v důsledku nepokojů kolem Suezského kanálu a přepadání lodí. Přepravní kapacity snižuje i vysychání Panamského průplavu. Naopak pro technologický sektor byl rok 2023 velmi úspěšný. Akcie společnosti NVIDIA dokonce zaznamenaly růst přes 240 procent. Růst byl podpořen zejména boomem v oblasti umělé inteligence.

„Výhled pro rok 2024 se odvíjí od cen ropy, zemního plynu a celkové ekonomické situace. Pokud ovšem nenastane žádná recese a dojde k oživení hospodářství, snížení úroků, pak by při současném růstu poptávky po ropě energetický sektor mohl představovat zajímavou investičním příležitost,“ říká Tomáš Pfeiler. Cenu ropy podle analýzy CYRRUS také ovlivní geopolitické nejistoty a rizika v Jižní Americe a na Středním východě. „Co se týče technologií, investorům v tomto roce doporučujeme zaměřit se na subjekty, které stojí v pozadí úspěchů, např. výrobci litografických zařízení, čipů pro automatizaci a průmysl, či firmy zabývající se čipovou architekturou,“ radí CYRRUS.

Předchozí

Povyšování v Schönherr. Firma bude mít dva nové counsely

Tuzemské ekonomice euro pomůže, věří Pavel

Další