Angyalossy ve vedení sítě, Olszynski v Deloittu a povyšování v Eversheds

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – Právních personálií v poslední době probíhá tolik, že bude dobré se za některými ohlédnout i zpětně. Třeba za znovuzvolením předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho místopředsedou Sítě předsedů nejvyšších soudů EU, přestupem Kamila Olszynského z PwC do Deloittu (viz foto) nebo sérií povyšování v Eversheds Sutherland. Kancelář mimochodem rovněž shrnula některé zásadní informace z nedávné Svatomartinské konference Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Shromáždění Sítě předsedů nejvyšších soudů Evropské unie letos proběhlo v Justičním paláci ve Vídni. „Na shromáždění Sítě došlo mimo jiné ke zvolení jejího nového předsedy. Tím se stal předseda švédského Nejvyššího soudu Anders Eka, který tak nahradil dosavadní předsedkyni německého Spolkového soudního dvora Bettinu Limperg. Předseda českého Nejvyššího soudu, Petr Angyalossy, byl opětovně zvolen místopředsedou Sítě. Mezi zásadní témata, na která se společná diskuze zaměřila, patřilo zajišťování jednotnosti rozhodovací činnosti nejvyšších soudů. Předmětem živé diskuze bylo v neposlední řadě téma umělé inteligence a jejího dopadu na správu soudnictví,“ uvedla za Nejvyšší soud Gabriela Tomíčková. 

Živo je dál rovněž v poradenských sférách, z PwC do Deloittu na partnerskou pozici nedávno zamířil Kamil Olszynski. „Nově zodpovídá za celou oblast Core Business Operations. Bude se soustředit zejména na velké transformační technologické projekty, které budou z největší části zaměřené na bankovní sektor,“ uvedl v této souvislosti firma. 

„Snem velkých transformačních projektů je za velkého úsilí mnoha lidí umožnit firmám další kontinuální růst, předběhnout konkurenční prostředí, zaručit práci klíčovým zaměstnancům a zajistit stabilní příjem shareholderům. Cílem mých týmů v Deloitte bude tento sen realizovat a spolu s tím zajistit kontinuální růst a budovat silná partnerství s klienty,“ popsal svou vizi přímo Olszynski. 

„Kamil je skvělým expertem v oblasti poradenství. Má bezmála 18 let zkušeností z prodejních i projektových manažerských pozic, zejména ve finančním sektoru. Své schopnosti a znalosti navíc nesbíral jen v Česku, ale od Evropy přes Balkán, Blízký východ až po Asii. Je dobrou zprávou, že k nám přichází do role partnera a pomůže nám být nadále pravou rukou českého byznysu i lídrem v oboru na tuzemském trhu,” dodal vedoucí partner poradenských služeb Pavel Šiška.

Několik povýšení má za letos sebou kancelář Eversheds Sutherland. „Hned zkraje roku složila advokátní zkoušku Barbora Bugová, na kterou se klienti pražské pobočky mohou obracet v oblastech korporátního práva, M&A, smluvní agendy a pracovního práva. Věnuje se také oblasti kontroly zahraničních investic a díky svým jazykovým znalostem se zaměřuje na německy hovořící klienty,“ uvedla kancelář a dodala:

„Jaro přineslo povýšení Jana Čermáka na pozici koncipienta, a to po složení státních zkoušek. Jan Čermák se v Eversheds Sutherland věnuje zejména insolvenčnímu a korporátnímu právu. V kanceláři působí od roku 2019.“

A konečně nejaktuálnější je změna u Martiny Vodičkové: „Čerstvě složený advokátní slib má v polovině listopadu 2023 za sebou Martina Vodičková, stálice pracovněprávního týmu Eversheds Sutherland. Kancelář je velmi doporučovanou kanceláří v této oblasti v nejnovějším žebříčku Právnická firma roku. Kromě pracovního práva se Martina Vodičková věnuje obecnému obchodnímu právu a oblasti soudních sporů.“

Zástupci kanceláře se nedávno zúčastnili rovněž tradiční Svatomartinské konference, pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. „Čeká nás zajímavý rok plný změn. Úřad mimo jiné plánuje zahájit veřejnou konzultaci k možným úpravám českých notifikačních kritérií pro posuzování spojení. Nastíněný způsob směru, kterým Úřad uvažuje, naznačuje, že půjde o změny se zásadním dopadem na právní jistotu účastníků každé větší transakce,“ sdělil counsel Eversheds Sutherland Michal Hrabovský.

„V souvislosti s nedávnou novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad vypracoval novou metodiku týkající se narovnání, pokyny ke compliance programům, závazkům a dalším alternativním řešením soutěžních problémů. A krátce před konferencí představil veřejnosti nový návrh metodiky trestů. Úřad také plánuje zahájit sektorové šetření v oblasti odpadového hospodářství. V letošním roce byla advokátní kancelář Eversheds Sutherland u toho, když Úřad definoval relevantní trhy v uvedeném odvětví,“ dodala firma, která mimochodem pořádá už příští týden zajímavý seminář na téma Jak předcházet sporům a minimalizovat jejich rizika.

Probírat se budou tato témata: Jak připravit smlouvu tak, aby snižovala riziko sporu/ Pokud už protistrana přijde s problémem, jak reagovat/ Jak vést HR agendu a dokumentaci, a to i s ohledem na novelu zákoníku práce účinnou od 1. října 2023, aby zaměstnavatel obstál v případném sporu se zaměstnancem/ Jak postupovat při porušení povinností zaměstnancem/ Pokud hrozí soudní spor, jak se co nejlépe připravit/ Aktuální stav přijímání zákona o hromadných žalobách včetně vyhlídek do budoucna po přijetí zákona.

Více informací o semináři vedeném advokátkami Eliškou Miklíkovou a Šárkou Kuchařovou, kdy je účast zpoplatněna částkou 500 Kč + DPH, získáte na [email protected]

Předchozí

Novým partnerem White & Case bude Václav Žaloudek

White & Case bude mít v Česku i nové lokální partnery

Další