Januš: Riskují i advokáti. Pavel Zeman ale děkuje jen ostatním

|

Advokacie pohledem Jana Januše – Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se sice pořád snaží vymlčet svou osobní kauzou spojenou se zásahy ve prospěch kamaráda, tento týden ale také vydal bilanční prohlášení za rok 2020. Poděkoval v něm „státním zástupcům, soudcům a policistům za jejich práci v uplynulém roce“ a vyslovil jim  uznání  za to, „že vše zvládli ve ztížených podmínkách“ pandemie. To se celkem po právu dotklo České advokátní komory, která připomněla, že v koronaviru museli a musejí pracovat a riskovat rovněž advokáti. Nejde jen o rady v bezprecedentních situacích, ale i o to, že musejí následovat klienty k soudům, které loni i letos probíhají v hygienicky nevyhovujících podmínkách. 

„Máme za sebou mimořádně těžký rok. Pandemie zasáhla do životů nás všech, ovlivnila chod celé společnosti, dotkla se výrazně většiny profesí, justici nevyjímaje. Navzdory ztíženým podmínkám se „kola justice“ nezastavila. To je zásluha nejen státních zástupců, ale také našich významných partnerů v trestním procesu – policistů, kteří vedle náročných úkolů k zajištění pořádku dále pracovali na vyšetřovaných trestních případech, a samozřejmě soudců, bez jejichž práce by nebylo možné dotáhnout tisíce jednotlivých trestních řízení do konce,“ uvedl ve svém textu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Pochlubil se i souvisejícími čísly, „bylo zahájeno 181 924 trestních řízení vůči fyzickým osobám (v roce 2019 to bylo 211 852 případů), státní zástupci postavili před soud 61 159 osob (ať už podáním obžaloby, nebo formou návrhu na potrestání ve zkráceném řízení)“. Minimálně mezi řádky se pak Zeman rovněž brání opakujícím se pochybám, zda nejsou státní zástupci při obžalobách příliš přísní: „O kvalitě práce státních zástupců vypovídá mimo jiné úspěšnost u soudu, v předchozích letech pozorujeme velmi nízký podíl zproštěných věcí, v roce 2020 činil tento podíl 4,4 %.“

Pavel Zeman skutečně ve svém textu nikterak nezmiňuje advokáty, jakoby „kolo justice“ fungovalo bez nich. Možná by se mu to sice líbilo, i když pořád doufám, že šéfžalobce demokratické země  ctí zásady spravedlivého procesu až za hrob. 

A tak co neudělal Pavel Zeman, udělalo představenstvo České advokátní komory: „Celý rok řešíme potíže advokátů, kteří se obávají nákazy v důsledku osobního kontaktu s klientem. A ten je pro ona kola justice naprosto nezbytný. Jsou to advokáti-obhájci, kteří museli a musejí navštěvovat své klienty ve věznici bez ohledu na to, že zrovna tam se může koronaviru zvlášť dobře dařit. Ve spojení s Generálním ředitelstvím vězeňské služby se ČAK podařilo prakticky od března 2020 aktivovat systém videokonferencí s obviněnými, případně odsouzenými, kteří jsou ve vazbě, případně ve výkonu trestu. Ale ne vše se dá projednávat distančně, a tak prostě, v řadě případů musí advokáti do věznice a „na těsno“ si s klientem popovídat.“ 

Představenstvo České advokátní komory upozorňuje rovněž na problém s neodpovídajícími hygienickými podmínkami soudních jednání. Množí se totiž rovněž svědectví o stísněných zasedačkách s dvěma desítkami lidí. 

„Podobně „na těsno“ byli (a jsou) advokáti s klienty v jednací síni, ať jde o řízení trestní nebo civilní. Podobně se musejí advokáti jako obhájci účastnit úkonů v přípravném řízení. Přitom je jasné, že kdyby svým klientům řekli, že se obávají za nimi chodit nebo se s nimi účastnit všech procesních úkonů, větší procesy v menších jednacích místnostech nevyjímaje, nikdo by jim nemohl nic vyčítat, ale otáčky kola justice by se asi dost významně zpomalily. A pokud advokát s chronickými zdravotními obtížemi, které jsou samy o sobě zvýšeným rizikem v případě nákazy, zůstane doma, stěží mu to lze vyčítat. Zvláště pro kolegyně a kolegy, kterým „už není dvacet“. Ostatně, ani nižší věk v případě covid-19 asi není takové terno, jak to dříve vypadalo,“ uvádí představenstvo.

„Říká se, že když mě nepochválí někdo jiný, musím se pochválit sám. Představenstvo ČAK pochopitelně nehodlá chválit sebe, ale v návaznosti na zmíněnou tiskovou zprávu NSZ prostě připomíná, že na tom, jak fungovala justice v roce 2020 a že se „nezastavila její kola“, mají stejný podíl advokáti, jako ti, které zmíněná zpráva chválí. Takže těm všem advokátkám a advokátům, ale i advokátním koncipientkám a advokátním koncipientům děkujeme,“ uzavírá pak představenstvo České advokátní komory.

Že koronavirus ovlivňuje i právo a právní prostředí je zcela nabíledni, a že negativně už asi není třeba ani dodávat. Tak pokud si chcete zlepšit náladu a podívat se na právní prostředí spíš byznysově, přečtěte si třeba exkluzivní zprávu Lawyers & Business o výroční zprávě kanceláře Císař, Češka, Smutný nebo informace o přestupu Lindy Kolaříkové.

Předchozí

Exkluzivně: Co stojí ve výroční zprávě Císaře, Češky a Smutného?

Manažerský vůz pro ty, kteří se nebojí být vidět

Další