Maisner: ČAK nespí, na digitalizaci se připravuje dlouho

|

„Představa, že Česká advokátní komora spí a že se musí na něco připravovat, není úplně přesná. Na digitalizaci advokátní komora pracuje už čtyři roky a nehodlá v tom přestat,“ kontruje v rámci Lawyers & Business: FORUM Martin Maisner, kandidát na předsedu České advokátní komory platforem Kandidátka 21 a Moderní advokacie. Ten má už nyní právě advokátní digitalizaci jako člen představenstva České advokátní komory ve své gesci a reaguje tak na slova Adély Šípové.

„Elektronizací nelze chápat jen to, zda zavedeme elektronické hlasování na sněmu, ale je to především problém kybernetické bezpečnosti, byl to problém GDPR, který úzce souvisí s tím, na čemž se Komora velmi výrazně podílela ve službách pro advokáty.

Je to také otázka nastavení výkladových pravidel, jak postupovat lege artis při poskytování advokátních služeb online a samozřejmě jde také o vizi, jakým způsobem by se měly modernizovat stránky, vyhledávače advokátů, eventuální tržiště právních služeb. To jsou všechno věci, které trvají nějakou dobu, musí se velmi citlivě prodiskutovat a advokáti se musí přesvědčit, že krok tímto směrem je správný. Ať chceme, nebo nechceme, o tom, jak bude advokacie fungovat, rozhodují advokáti a nikoliv někdo zvenčí,“ dodal v rámci svého úvodního slova Maisner. 

Lawyers & Busines: FORUM diskutují vybraní kandidáti do představenstva České advokátní komory, každou ze čtyř kandidujících platforem vždy reprezentuje jedna advokátka či jeden advokát. Kulaté stoly moderuje šéfredaktor magazínu Lawyers & Business Jan Januš. Nyní jsou k dispozici tři vydání: Advokáti ve veřejném prostoru a požadavky na jejich etiku a Digitalizace a elektronická advokacie + Rozšiřování služeb poskytovaných advokáty a Služby a komunikace České advokátní komory. V srpnu pak zveřejníme čtvrtou debatu, a to na téma Vzdělávání advokátů.

Foto: Daniel Hromada

Předchozí

Advokátní byznys není sprosté slovo: Jak definovat svůj talent?

Januš: Advokátům se otevírá další byznys

Další