Ministr Balaš, nová ombudsmanka i katedry na pražských právech

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – České předsednictví Evropské unii začíná  ve vládě s jedním právníkem – a to ještě odborníkem na mezinárodní právo – oproti původnímu očekávání navíc, což není vůbec špatná zpráva. Nový ministr školství Vladimír Balaš bude naopak chybět Právnické fakultě UK, jejíž Akademický senát potvrdil rovněž těsně před prázdninami výrazné organizační změny. Spočívají například ve vzniku dvou nových kateder nebo v obsazení místa ombudsmanky.

Prezident Miloš Zeman jmenoval novým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy „čerstvého“ profesora mezinárodního práva Právnické fakulty UK v Praze Vladimíra Balaše. Také advokáta, emeritního děkana Právnické fakulty Západočeské univerzity nebo dřívějšího ředitele Ústavu státu a práva Akademie věd. Zeman víceméně celý svůj „jmenovací“ proslov věnoval tomu, proč je Balaš nevhodným kandidátem a i když ocenil jeho odborné renomé, zároveň naznačil, že pro ministr školství není úplně nejpřiléhavější. Což je možná pravda, Balaš profesně směřoval spíše k jiným pozicím, právo má ale své kouzlo také v tom, že je skoro univerzální kvalifikací. A i když se i přesto zdá obsazení právníka do funkce ministra školství překvapivým, není to v našich novodobých dějinách poprvé. Právničkami jsou i někdejší ministryně školství Petra Buzková a Kateřina Valachová.

Prezident dal profesorovi Balašovi vypít při jmenování hořký pohár, naopak velmi hezky se s ním prozatím rozloučil děkan jeho domovské fakulty Radim Boháč. „Pan profesor je uznávaným odborníkem a je oblíben jak u studujících, tak u pracovníků fakulty. Takže mě mrzí, že nyní nebude  moct na fakultě z důvodu výkonu funkce ministra působit, nicméně doufám, že se na fakultu po skončení výkonu funkce opět vrátí,“ cituje ho fakultní facebooková stránka.

Od začátku července má pražská fakulta také svou vůbec první ombudsmanku, je jí advokátka Eva Hrubá. „Působím jako advokátka se specializací na rodinné právo – tzn. primárně v právu pomáhám řešit a urovnávat mezilidské konflikty. Věnuji se také mediaci a poradenství pro oběti trestných činů. Pozice ombudsmanky, tak jak já ji vnímám, je vlastně souhrnem všeho, čemu jsem se v dosavadní praxi věnovala. Jako velkou výzvu jsem vnímala i možnost, být od počátku u toho, když se tato pozice formuje,“ říká Eva Hrubá na fakultním webu.

V říjnu pak na fakultě vzniknou dvě nové katedry, zdravotnického práva a právních dovedností. Naopak Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního zanikne a obdobné centrum bude působit pod katedrou občanského práva, stejně jako některá další centra, které se od října začlení do příslušných kateder. Podrobnější informace najdete rovněž na fakultní facebooková stránce. Systémové změny – které obecně avizoval děkan Boháč i v nedávném rozhovoru pro Lawyers Business – tím ale určitě nekončí. 

Předchozí

Jak se řeší střet zájmů u orgánů obchodní korporace

Havel má dva nové partnery, celkem povyšuje 14 právníků

Další