Němec: Největší deficit je v digitalizaci justice, ne ČAK

|

„Nepanuje nejmenšího rozporu v tom smyslu, že by advokátní komora neměla pokračovat v digitalizaci a že by se těmto tématům neměla věnovat,“ potvrdil v Lawyers & Business: Forum současný místopředseda komory Robert Němec, reprezentující při tom platfromu Moderní advokacie. „Za důležitější téma ale považuji otázku digitalizace justice obecně, možnosti soudního jednání online, možnosti elektronického spisu u soudu. Pokud paní senátorka říká, že advokátní komora pokulhává za státem, tak já advokacii vykonávám především jako svoje povolání a musím říct, že v digitalizaci justice vidím ten deficit jako největší. Je nepředstavitelné, že dodnes není advokát schopen se podívat do elektronického soudního spisu a musí cestovat přes celou republiku, aby do něj nahlédl, nebo musí případně požádat substituta.“ 

Robert Němec pak otevřel další související otázky, jimž jsme se během další debaty rovněž podrobněji věnovali. „Je potřeba rozlišovat: Za prvé digitalizace justice a soudního jednání. Za druhé otázka agendy České advokátní komory, která má být do jisté míry digitální, má být veřejně přístupná, o tom také není sporu. Pak jde o otázku online advokátního poradenství, tam narážíme na jinou problematiku, zejména na otázky související s advokátní mlčenlivostí a s identifikací klienta. Poslední otázkou jsou online volby, které bylo mediálně věnováno hodně pozornosti, byť si nemyslím, že je to tak zásadní fenomén.“

Lawyers & Busines: FORUM diskutují vybraní kandidáti do představenstva České advokátní komory, každou ze čtyř kandidujících platforem vždy reprezentuje jedna advokátka či jeden advokát. Kulaté stoly moderuje šéfredaktor magazínu Lawyers & Business Jan Januš. Nyní jsou k dispozici tři vydání: Advokáti ve veřejném prostoru a požadavky na jejich etiku a Digitalizace a elektronická advokacie + Rozšiřování služeb poskytovaných advokáty a Služby a komunikace České advokátní komory. V srpnu pak zveřejníme čtvrtou debatu, a to na téma Vzdělávání advokátů.

Foto: Daniel Hromada

Předchozí

Stříž už řeší novou úpravu státního zastupitelství

Januš: Justiční hybatelé se mění. Budou ti noví úspěšnější?

Další