Poučení z pandemického vývoje

|

Masivní celosvětový útok onemocnění covid-19 mimo jiné globálně mění podnikání. V nedávno vydané rozsáhlé analýze se provozovatel hongkongské burzy, společnost Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), zaměřila na to, jak by měly vypadat efektivnější firemní strategie budoucnosti.

Ve svých obchodních plánech, píší autoři studie, by měli lídři společností klást důraz především na posilování faktorů udržitelnosti a ESG (ESG, z anglického Environmental, Social and Governance, je jakýsi soubor standardů, které dnes mimo jiné při hledání potenciálních investic ve firmách zkoumají sociálně uvědomělí investoři). Úzce s tím podle nich souvisí koncept tzv. zainteresovaného kapitalismu (stakeholder capitalism). Tedy systém, ve kterém korporace sledují nejen zájmy akcionářů, ale i zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců či místních komunit. Důraz je v jeho rámci kladen na potřebu vyváženého přístupu k ziskům, komunitě a udržitelnosti. Význam konceptu podle analýzy HKEX jasně ukázaly právě události letošního roku.

ESG kritéria poskytnou agilitu

Například odpovědné hongkongské firmy kromě ochrany svých zaměstnanců a zákazníků investovaly také do bezpečnostních opatření v rámci místní podnikatelské komunity. V důsledku dlouhodobých sociálních nepokojů v zemi byly na pandemii připravené vlastně už v době, kdy o covid-19 ještě nikdo nevěděl. Musely totiž kvůli nim aktualizovat plány na udržení kontinuity v podnikání, ujasnit si svou roli, kterou hrají v komunitě, a zároveň revidovat postupy pro řešení problémů.

Pandemie s velkou pravděpodobností způsobí novou vlnu zájmu o ESG kritéria a také jejich osvojování. Pokud firmy tyto principy do svých obchodních strategií začlení, budou podle studie HKEX agilnější a lépe připravené přizpůsobit se náhlým změnám. Ať už půjde o narušení dodavatelského řetězce nebo okamžitou potřebu zaměstnanců pracovat z domova.

V průběhu roku 2020 byl rovněž jako ještě nikdy od dob druhé světové války na značné množství firem z odvětví, jako je výroba aut či oblečení věcí, vyvíjen tlak, aby v zájmu obecného dobra proměnily své výrobní linky. A tak například ve Francii začala skupina LVMH, zaměřená na luxusní zboží, dodávat ruční sanitizátory. Britský premiér Boris Johnson zase žádal firmy jako Rolls Royce o pomoc při výrobě ventilátorů atp. Podobné proměny můžeme sledovat i v Česku. Zvýšená potřeba medicínského sortimentu ovšem může přinést zvláštní výzvy. Není úplně jednoduché, aby třeba automobilka zvládla výrobu ventilátorů. Vyžaduje to totiž jednak specializované díly a také specifickou odbornost lidí.

Nezbytné pro přežití

V každém případě nové a stále intenzivnější trendy ve výrobě, jako je pokročilá robotika, datové analytiky či 3D tisk, firmám přerod jejich výrobních procesů usnadňují. Francisco Betti ze Světového ekonomického fóra nedávno prohlásil, že podniky dnes hledají schopnost být pružnější, mít flexibilní továrny, které se dokážou přizpůsobit výrobě různých typů výrobků, a díky tomu rychleji reagovat na nové požadavky spotřebitelů. Pokud by se krize táhla delší dobu a zmrazila globální dodavatelské řetězce, tyto schopnosti budou pro jejich přežití naprosto nezbytné.

Text: Martin Zika

Předchozí

Revoluce v tabákovém průmyslu

Raw život advokátky

Další