PRK radila Bauer Media při fúzi části podniku s Netrisk Group

|

PRK Partners poskytla poradenství skupině Bauer Media Group ohledně právních aspektů fúze části jejího podniku se skupinou Netrisk Group z hlediska českého práva. V rámci této fúze dojde ke spojení jejich aktivit v oblasti online srovnávacích platforem (OCP) ve střední a východní Evropě (CEE). Tato transakce znamená vytvoření přední OCP společnosti v šesti zemích regionu střední a východní Evropy, která bude společně působit jako Netrisk Group.

Toto spojení přinese sloučení OCP aktivit skupiny Bauer Media Group v Polsku, České republice a na Slovensku s OCP aktivitami skupiny Netrisk Group v Rakousku, Maďarsku, České republice, na Slovensku a v Litvě.

Sloučením vzájemně se doplňujících OCP aktivit obou stran vznikne vedoucí OCP platforma v zemích střední a východní Evropy, která bude zároveň jednou z největších v Evropě. Po uskutečnění transakce bude mít skupina Bauer Media Group ve společném podniku významný menšinový podíl, spolu se společnostmi TA Associates a MCI Capital.

Očekává se, že společný podnik osloví 80 milionů potenciálních zákazníků. Skupina Bauer Media Group – která bude nadále provozovat vlastní OCP aktivity pod samostatnými značkami ve Španělsku (Acierto), Švédsku, Norsku a Finsku (Zmarta) – tímto spojením dále posílí svou pozici na evropském OCP trhu, zatímco skupina Netrisk Group získá přístup na větší a rostoucí mezinárodní trh. Uskutečnění transakce je podmíněno splněním obvyklých podmínek pro uzavření transakce a posouzením a schválením ze strany regulačních orgánů.

Předchozí

GHS Legal se mění na FAIRSQUARE

A&O radila CRA při koupi Cloud4Com

Další