Straková: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A dostat (spravedlivě) zaplaceno

|

Komentář Báry Strakové – S rozvojem sportu, růstem vlivu sociálních sítí a čím dál větším vlivem médií se do sportu dostává stále více peněz, které samozřejmě proudí i k samotným aktérům – tedy ke sportovcům a sportovkyním. Rozdíl mezi jejich odměňováním se však v posledních letech stává čím dál častějším předmětem sporů a diskusí. Tyto rozdíly jsou totiž často enormní a rozhodně nelze hovořit o tom, že by sportovní svět v této otázce dodržoval jedno ze svých základních pravidel – zásadu fair-play. O jakých rozdílech hovoříme, čím je tato finanční propast způsobena a dá se s tím něco dělat?

Rozdíly v odměňování jsou problém, který je všudypřítomný a rozhodně se netýká jenom sportu. Dle posledních dat z března letošního roku získávají ženy za stejnou práci v EU v průměru o 13 procent méně peněz než muži. Zásada stejné odměny je přitom zakotvena v článku 157 Smlouvy o fungování EU, dle kterého má každý členský stát povinnost zajistit uplatnění stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci. Nejen z toho důvodu tak byla Evropským parlamentem přijata nová pravidla, dle kterých budou muset být struktury odměňování v EU založeny na neutrálních kritériích pod hrozbou sankce ze strany členských států. 

Sport je však odvětvím, které je v otázce rozdílu odměn velice specifické a dle mého názoru ho nelze v rámci výše uvedené statistiky ani brát v potaz. Dle Forbes Advisor se totiž rozdíl v odměnách může ve sportech, jako je basketbal, baseball, tenis nebo golf pohybovat mezi 15 až 100 procenty. Ačkoli mohou být tyto rozdíly enormní, při jejich hodnocení je potřeba vzít v úvahu také kritéria, jako je dosah sportovců, objem peněz, který generuje mužská a ženská odnož sportu, nebo prostor, který v médiích muži sportovci oproti ženám získávají. Při odměně sportovce se totiž většinou nejedná o otázku platu z jedné pracovní smlouvy, ale o soubor příjmů z hráčských smluv v rámci působení v klubu/týmu, příjmů za působení v národních týmech, sponzorských smluv apod. Když však vezmeme v úvahu nejen výše uvedené faktory, které rozdílné příjmy sportovců a sportovkyň ovlivňují, ale také raketový vzestup ženského sportu, který by na odměnu sportovkyň měl mít podstatný vliv, růst finančních částek tomuto rozvoji zatím bohužel úplně neodpovídá. 

O jak velkých rozdílech se vlastně bavíme?

Dvě z padesáti. To je číslo, které představuje počet žen – konkrétně se jedná o Serenu Williams a Naomi Osaka –, které se v roce 2022 probojovaly mezi muži do žebříčku 50 nejlépe placených sportovců dle časopisu Forbes. Ani jedna z žen přitom v rámci svých výdělků nedosáhla ani poloviny částky (cca 130 milionu dolarů), na kterou si ve stejném roce přišel celkový vítěz ankety – fotbalista Lionel Messi. Zajímavé je také porovnání příjmu, které nejlépe vydělávající sportovci a sportovkyně získávají prostřednictvím sportovní činnosti samotné a dále v nepřímé souvislosti s ní. Zatímco u Lionela Messiho se obě částky v podstatě rovnají, Naomi Osaka si v roce 2022 vydělala účastí v turnajích zhruba 1,2 milionu dolarů a zbývajících 58 milionů dolarů získala díky sponzorským spolupracím a reklamě. Už jen z tohoto porovnání a částky, kterou Osaka za své reklamní činnosti obdržela, lze přitom dle mého názoru usuzovat, že ženský sport má obrovský obchodní potenciál. 

Když ještě chvíli zůstaneme u fotbalu, nejlépe placenou hráčkou je v současné době australská hráčka Sam Kerr. Ta od roku 2020 obléká dres anglické Chelsea a dle dostupných informací vydělává za své působení v klubu přibližně 417 tisíc liber ročně. V roce 2022 přitom byla vyhlášena nejlepší hráčkou dle anglické hráčské asociace (PFA) a je jednou z nejlepších útočnic na světě. Když pak tuto částku porovnáme se smlouvou portugalské superstar Christiana Ronalda, který si vstupem do saúdské ligy Pro League v dresu Al Nassr přijde ročně na 173 milionů liber, tak ani při zhodnocení faktorů, jako jsou hráčské dovednosti, delší historie mužského fotbalu, vyšší hodnoty vysílacích práv a tak dále, nelze z mého pohledu dopustit, aby byl rozdíl takto enormní. 

Dalším sportem, kde je problematika rozdílu v odměňování zjevná a nepopiratelná, je basketbal. Když se totiž touto otázkou zabývala v roce 2014 ženská odnož NBA – Women’s National Basketball Association (WNBA), tak bylo zjištěno, že celkem 52 hráčů NBA vydělává za sezonu individuálně víc než všechny hráčky WNBA dohromady. Podobné rozdíly existují bohužel také v golfu, kde vítěz mužské části turnaje Professional Golf Association získá částku ve výši pětinásobku odměny, kterou za vítězství v tomto turnaji získá vítězka ženské kategorie. 

Pokračování článku si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 4/2023. Lawyers & Business si můžete zakoupit například na webu mojecasopisy.cz.

Předchozí

White & Case radila PPF s prodejem části aktiv PPF Telecom Group

Štilec & Partners: Nedostatek lidí ohrožuje budoucnost stavebnictví

Další