Unii podnikových právníků je 33 let, má nové vedení

|

Prezidentkou Unie podnikových právníků se opět stala Marie Brejchová. Načíná tak svůj devátý mandát a vede Unii do další etapy. Konkrétně už do 34. ročníku, protože Unie právě oslavila Kristova léta. Výročí spolku bylo příležitostí k oslavám i k uspořádání výroční konference Podnikový právník 2023.

Sněm a nová Rada

Nové je celé vedení Unie. Členové na Sněmu zvolili za prezidentku Marii Brejchovou. Ve volbě uspěli i další členové Rady, jimiž jsou Richard Baček, Denisa Bellinger, Drahomíra Brejchová, Jitka Pišl Drábková, Ivana Fára, Jitka Frischholzová, Antonín Havlík, Jitka Hlaváčková, Jiří Hrádek, Ondřej Kramoliš, Lukáš Krejčí, Tomáš Pasternak a Klára Novotná. Revizory účtů Unie se stali Martin Kotva a Zuzana Novotná.

Nová Rada pak na svém prvním zasedání zvolila Výkonný výbor. „Za sebe i celý výbor musím poděkovat všem, kteří nás podpořili a dali nám důvěru, abychom vedli Unii. Už teď můžu říct, že máme mnoho ambiciózních plánů a že nás čeká řada akcí,“ řekla prezidentka Marie Brejchová.

Členové výboru

Marie Brejchová se bude v roli prezidentky nadále zaměřovat na posilování hlavních úloh Unie – tedy na kontinuální vzdělávání, které je zásadním faktorem pro udržování vysoké kvality činnosti podnikových právníků, stejně jako na vytváření možností pro vzájemné předávání zkušeností a na péči o dobré renomé spolku mezi širokou odbornou veřejností. 

„Máme před sebou dvouletý mandát a samozřejmě spoustu plánů. Patří k nim třeba mentoringový program nebo intenzivní sledování trendů v oblasti práva, které pomáhají firemním právníkům v jejich každodenní rutině. Právě intenzivně řešíme téma elektronické právní kanceláře. Nové trendy přinese zejména využívání umělé inteligence v právnické činnosti. Rovněž naše sekce připravují zajímavé formáty, např. se rozjíždí seriál IT Law Talk, který nabízí i praktické semináře a tipy,“ vysvětluje Marie Brejchová.

Ve Výkonném výboru zůstávají viceprezidentky Ivana Fára a Klára Novotná, nově tuto funkci vykonává Jitka Frischholzová. Richard Baček je kromě hospodáře rovněž viceprezidentem.

Na prvním zasedání Výkonného výboru se rozdělí úkoly mezi jeho členy. Ivana Fára bude mít v Unii zřejmě nadále na starosti zejména komunikaci s kandidáty a novými členy. Klára Novotná se dál soustředí na koordinaci činností jednotlivých sekcí a předá vedení sekce IT a inovace novému vedoucímu. Richard Baček dohlíží na hospodaření Unie a funguje jako koordinátor spolupráce se slovenskými i evropskými kolegy (ECLA). A mnoho povinností souvisejících se zajištěním chodu Unie přechází i na Jitku Frischholzovou, která vloni sama excelovala v ocenění Podnikový právník 2022 v kategorii Hospodářská soutěž.

„Členů Unie přibývá, z čehož máme radost. Nejvíc nás ale těší, že členství není jen o zapsání jména nebo názvu do nějakého seznamu, ale je výrazem aktivního zapojení. Naši členové, ať už individuální, nebo kolektivní, se podílejí na veškerém chodu Unie a všech našich sedmi sekcí. Máme skvělé výsledky hlavně díky tomu, že máme vynikající základnu tvořenou odborníky, profesionály a ochotnými a milými lidmi. Chci svojí prací ve Výkonném výboru podpořit tento trend,“ prohlásila nová viceprezidentka Jitka Frischholzová.

Konference Podnikový právník 2023

V den volby nového vedení Unie se konaly i další dvě akce, která se vztahují k oslavám 33. výročí. Ještě před Sněmem se uskutečnila konference Podnikový právník 2023. Jako vždy si ji nenechalo ujít velké množství právníků, jelikož jedním z ústředních témat bylo pracovní právo. Přímo z konferenčního sálu Pražské energetiky sledovalo konferenci více než 100 účastníků, další se pak připojili online.

Jako první vystoupil s příspěvkem Jiří Kapras, ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti, s aktualitami z oblasti právní regulace lobbování a ochrany oznamovatelů. Návrh zákona vycházející z evropské směrnice schválila Sněmovna 21. dubna. Lhůta pro implementaci přitom uplynula už na konci předloňského roku.

Dalším tématem byla významná tržní síla, jíž se věnovala Jana Zmeškalová z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou doplňovala Ivana Fára z Tesco Czech Republic. „Věnovaly jsme se transpozici směrnice o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci a upozornily jsme na poslední novelu zákona o významné tržní síle, která rozšiřuje působnost zákona i na subjekty a produkty, které dle předchozí právní úpravy pod režim zákona nespadaly. Nasdílely jsme možnosti a zkušenosti se zapojením podnikových právníků do legislativního procesu, do debat s regulačními úřady, a věřím, že jsme inspirovaly kolegy, aby se s regulátory nebáli komunikovat a v případě nejasností se na ně obraceli s dotazy a se žádostmi o výkladová stanoviska,“ uvedla Ivana Fára.

Jan Klouda z Vodafone vystoupil s příspěvkem o odolnosti korporace ve světle geopolitických hrozeb. V prezentaci se věnoval tomu, jak korporace čelí stále většímu množství rizik, které se týkají například kybernetické bezpečnosti, narušení dodavatelských řetězců, ale také ohrožení z hlediska ideologií, fanatismu nebo přehnané politické korektnosti. Zdůraznil, že role podnikového právníka je tak pro korporace při řešení geopolitických výzev velmi důležitá.

Konferenci zakončil prof. Petr Hůrka s přednáškou k aktuálním a zvažovaným legislativním změnám zákoníku práce. V transpoziční novele se stanoví konkrétní pravidla pro práci z domova, včetně úpravy nákladů, které zaměstnanci takto vzniknou. Další změny se týkají například elektronického doručování důležitých pracovněprávních dokumentů, většího informování o obsahu pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo pracovních podmínek chráněných zaměstnanců. Prof. Hůrka upozornil i na detaily související s agenturním zaměstnáváním, mimo jiné v návaznosti na změny v povinnostech agentur práce.

Oslavy 33. výročí

Po konferenci a po Sněmu konečně nadešel čas na slavnostní přípitky a přání Unii k jejímu 33. výročí založení.

„Nebylo snadné dostat Unii tam, kde je nyní. Stojí za tím mnoho úsilí a práce nejen vedení, ale i všech členů. Společně jsme vybudovali spolek, který sdružuje vynikající podnikové právníky, který má respekt u odborné veřejnosti a je atraktivní pro začínající kolegy,“ zhodnotila viceprezidentka Klára Novotná.

Večerního setkání, jehož partnerem byla advokátní kancelář Aegis Law, se zúčastnili jak podnikoví právníci, tak přední osobnosti veřejného života, které s Unií dlouhodobě spolupracují – např. čestný prezident Notářské komory Martin Foukal, advokáti a členové Rozumného práva Adéla Havlová, Ondřej Trubač a Petr Bříza, profesorka politologie Vladimíra Dvořáková, advokáti Markéta Císařová, Kamil Blažek, Vojtěch Chloupek, Svatava Veverková a mnoho dalších.

„Přišlo mnoho známých tváří, mnoho význačných osobností českého práva. Jsem moc rád, že si udělaly čas a přišly Unii popřát k jejímu výročí. Osobně bych našemu spolku rád popřál hodně spokojených členů, mnoho zajímavých vzdělávacích akcí a atmosféru, která bude stále vybízet ke sdílení zkušeností a rozličných odborných názorů,“ dodává viceprezident Richard Baček.

PR

Článek vyšel v magazínu Lawyers & Business č. 3/2023.

Snimek-obrazovky-2023-05-28-v-11.25.04-1
Předchozí

ESG a náležitá péče v dodavatelském řetězci

DLA Piper hlásí tři nová esa. K advokacii se vrací exšéf Dentons

Další