Dubanská: Co je potřeba změnit ve zdravotnictví

|

Finanční dopad pandemie, stoupající výskyt chronických onemocnění, stárnutí populace a nedostatek zdravotnického personálu jsou komplexní problémy, které není možné vyřešit jedním snadným zásahem do systému. Nicméně jednou z mála efektivních cest je kladení většího důrazu na prevenci a odpovědnost za vlastní zdraví. Zásadní je tak posílení významu preventivních programů zdravotních pojišťoven a vzdělávání pacientů. To je možné řešit cestou úpravy úhrad v úhradové vyhlášce, finanční motivací pacientů a rozšířením kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků (např. očkování či screening lékárníky). Zdravotnictví by ale z pohledu práva potřebovalo daleko více změn. Připravili jsme jejich přehled.

  1. Zajištění větší efektivity prostřednictvím vyšší míry konkurence

Výdaje ve zdravotnictví dlouhodobě stoupají s ohledem na náklady lidské práce ve zdravotnictví, vstup moderních technologií a vyšší nároky pacientů. V příštích letech lze však očekávat, že výdaje veřejného zdravotního pojištění převýší příjmy očekávaných výdajů. Jednou z cest k úsporám je zvýšení vzájemné konkurence zdravotních pojišťoven a jejich nabídky pojištěncům. To však vyžaduje zásadní změny v zákonné úpravě veřejného zdravotního pojištění a právního postavení zdravotních pojišťoven. Rovněž čím dál více roste poptávka po soukromém zdravotním pojištění, které by zajistilo větší přístup k inovacím.

  1. Větší dostupnost zdravotní péče prostřednictvím elektronizace

České zdravotnictví se v porovnání s velkou částí evropských zemí nachází na pomyslném počátku elektronizace zdravotnictví. Elektronický recept, lékový záznam nebo výslovné legislativní zakotvení vzdálené konzultace pacienta jsou prvními úspěšnými základními stavebním kameny nového systému. Přínosy nově schváleného zákona o elektronizaci zdravotnictví se, s ohledem na dlouhá přechodná období a nutnost prováděcích předpisů, plně ukáží až v následujících letech. Postupně budou nabývat účinnosti identifikační nástroje pro zdravotnické pracovníky i pacienty a standardy elektronické komunikace ve zdravotnictví. V současné době by však bylo vhodné urychlit tempo elektronizace a aktivity plně propojit s aktivitami Evropské komise v oblasti vytváření Evropského prostoru pro zdravotní údaje.

Barbora Dubanská je řídící partnerka, dubanska & co.

Celý text si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 1-2/2022. V elektronické verzi jej můžete zakoupit na Alza.cz.

LB

Předchozí

Wiesner je partnerem EqSa, nemovitosti vede Hluší

Upgradujte svůj byznys. Tím, že upgradujete svou hlavu. 10 tipů od Lucie Radkovičové

Další